بیوگرافی کامل میثم شاه بابایی

متن کامل بیوگرافی میثم شاه بابایی

«میثم شاه بابایی» در آثاری همچون «مراسم ویژه»، «شبانه» به عنوان «کارگردان»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میثم شاه بابایی

«میثم شاه بابایی» در آثاری همچون «مراسم ویژه»، «شبانه» به عنوان «کارگردان»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میثم شاه بابایی

آخرین مشارکت های کاربران