بیوگرافی کامل تیرداد کیایی

متن کامل بیوگرافی تیرداد کیایی

«تیرداد کیایی» در آثاری همچون «مراسم ویژه»، «گسل»، «سمفونی تولد»، «کیفر»، «افسونگر»، «ماتادور»، «باغ قرمز»، «پسران آجری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی تیرداد کیایی

«تیرداد کیایی» در آثاری همچون «مراسم ویژه»، «گسل»، «سمفونی تولد»، «کیفر»، «افسونگر»، «ماتادور»، «باغ قرمز»، «پسران آجری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های تیرداد کیایی

آخرین مشارکت های کاربران