بیوگرافی کامل یوسف نهیرات

متن کامل بیوگرافی یوسف نهیرات

«یوسف نهیرات» در آثاری همچون «موش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یوسف نهیرات

«یوسف نهیرات» در آثاری همچون «موش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یوسف نهیرات

آخرین مشارکت های کاربران