بیوگرافی کامل امیر فخرموسوی

متن کامل بیوگرافی امیر فخرموسوی

«امیر فخرموسوی» در آثاری همچون «چوپان دروغگو»، «نشانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر فخرموسوی

«امیر فخرموسوی» در آثاری همچون «چوپان دروغگو»، «نشانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر فخرموسوی

آخرین مشارکت های کاربران