بیوگرافی کامل لیلی سلیمانی

متن کامل بیوگرافی لیلی سلیمانی

«لیلی سلیمانی» در آثاری همچون «قتل هرگز»، «آشتی کنان»، «بی خوابی»، «یکی مثل من»، «جدا افتاده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لیلی سلیمانی

«لیلی سلیمانی» در آثاری همچون «قتل هرگز»، «آشتی کنان»، «بی خوابی»، «یکی مثل من»، «جدا افتاده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
1388
0.0
1382
0.0
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لیلی سلیمانی