بیوگرافی کامل مجید یاراحمدی

متن کامل بیوگرافی مجید یاراحمدی

«مجید یاراحمدی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «خنده در باران»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید یاراحمدی

«مجید یاراحمدی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «خنده در باران»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.5
1395
7.1
1389
5.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید یاراحمدی

آخرین مشارکت های کاربران