بیوگرافی کامل هومن کیایی

متن کامل بیوگرافی هومن کیایی

«هومن کیایی» در آثاری همچون «متری شیش و نیم»، «فصل فراموشی فریبا»، «یک دقیقه و یازده ثانیه»، «مرگ در می‌زند»، «قفسی برای پرواز»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «اسپاگتی در هشت دقیقه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هومن کیایی

«هومن کیایی» در آثاری همچون «متری شیش و نیم»، «فصل فراموشی فریبا»، «یک دقیقه و یازده ثانیه»، «مرگ در می‌زند»، «قفسی برای پرواز»، «عملیات 125 (فصل دوم)»، «اسپاگتی در هشت دقیقه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هومن کیایی