بیوگرافی کامل پروین فراهانی

متن کامل بیوگرافی پروین فراهانی

«پروین فراهانی» در آثاری همچون «پریدن از ارتفاع کم»، «حکم»، «روزی که هوا ایستاد»، «دو نفر و نصفی»، «ردپای گرگ»، «ردپایی بر شن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پروین فراهانی

«پروین فراهانی» در آثاری همچون «پریدن از ارتفاع کم»، «حکم»، «روزی که هوا ایستاد»، «دو نفر و نصفی»، «ردپای گرگ»، «ردپایی بر شن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پروین فراهانی

آخرین مشارکت های کاربران