بیوگرافی کامل احسان محمدی

متن کامل بیوگرافی احسان محمدی

«احسان محمدی» در آثاری همچون «آشفته‌گی»، «جرم»، «لطفا مزاحم نشوید»، «خواب ابراهیم»، «چ»، «پل سیزدهم»، «باغ فردوس 5 بعد از ظهر» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احسان محمدی

«احسان محمدی» در آثاری همچون «آشفته‌گی»، «جرم»، «لطفا مزاحم نشوید»، «خواب ابراهیم»، «چ»، «پل سیزدهم»، «باغ فردوس 5 بعد از ظهر» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.3
1396
7.2
1389
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احسان محمدی

آخرین مشارکت های کاربران