بیوگرافی کامل نرگس حیدری

متن کامل بیوگرافی نرگس حیدری

«نرگس حیدری» در آثاری همچون «آمین خواهیم گفت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نرگس حیدری

«نرگس حیدری» در آثاری همچون «آمین خواهیم گفت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نرگس حیدری