بیوگرافی کامل منوچهر زنده‌دل

متن کامل بیوگرافی منوچهر زنده‌دل

«منوچهر زنده‌دل» در آثاری همچون «تا ده بشمار»، «گرگ بازی»، «نبرد خلیج فارس»، «شهرزاد»، «عمارت فرنگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر زنده‌دل

«منوچهر زنده‌دل» در آثاری همچون «تا ده بشمار»، «گرگ بازی»، «نبرد خلیج فارس»، «شهرزاد»، «عمارت فرنگی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر زنده‌دل

آخرین مشارکت های کاربران