بیوگرافی کامل مغری باغوسیان

متن کامل بیوگرافی مغری باغوسیان

«مغری باغوسیان» در آثاری همچون «آل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مغری باغوسیان

«مغری باغوسیان» در آثاری همچون «آل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.6
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مغری باغوسیان

آخرین مشارکت های کاربران