بیوگرافی کامل محمدرضا خلج‌زاده

متن کامل بیوگرافی محمدرضا خلج‌زاده

«محمدرضا خلج‌زاده» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل سوم)»، «بن‌بست وثوق»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «تنها دوبار زندگی می کنیم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا خلج‌زاده

«محمدرضا خلج‌زاده» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل سوم)»، «بن‌بست وثوق»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «تنها دوبار زندگی می کنیم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

فیلموگرافی محمدرضا خلج‌زاده

(+ اضافه کردن اثر به سوابق محمدرضا خلج‌زاده)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا خلج‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران