بیوگرافی کامل محمدرضا سالور

متن کامل بیوگرافی محمدرضا سالور

«محمدرضا سالور» در آثاری همچون «آمین خواهیم گفت»، «ترانه تنهایی تهران»، «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا سالور

«محمدرضا سالور» در آثاری همچون «آمین خواهیم گفت»، «ترانه تنهایی تهران»، «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
0.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1387
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا سالور

آخرین مشارکت های کاربران