بیوگرافی کامل میلاد یزدانی

متن کامل بیوگرافی میلاد یزدانی

«میلاد یزدانی» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت»، «سمفونی تولد»، «چهارشنبه 19 اردیبهشت»، «شور شیرین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میلاد یزدانی

«میلاد یزدانی» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت»، «سمفونی تولد»، «چهارشنبه 19 اردیبهشت»، «شور شیرین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
7.0
1394
7.0
1393
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میلاد یزدانی

آخرین مشارکت های کاربران