بیوگرافی کامل مصطفی ساسانی

متن کامل بیوگرافی مصطفی ساسانی

«مصطفی ساسانی» در آثاری همچون «شرایط خاص»، «اینجا خانه من است»، «قندون جهیزیه»، «پات»، «دهلیز»، «چیزهایی هست که نمی‌دانی»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مصطفی ساسانی

«مصطفی ساسانی» در آثاری همچون «شرایط خاص»، «اینجا خانه من است»، «قندون جهیزیه»، «پات»، «دهلیز»، «چیزهایی هست که نمی‌دانی»، «ملک سلیمان نبی (ع)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مصطفی ساسانی

آخرین مشارکت های کاربران