بیوگرافی کامل سلیمه رنگزن

متن کامل بیوگرافی سلیمه رنگزن

«سلیمه رنگزن» در آثاری همچون «فیل های سفید»، «جنگ کودکانه»، «زیباشهر»، «ملاقات شیشه‌ای»، «مروارید»، «قصه عشق پدرم»، «عصر روز دهم»، «بی‌بی»، «زخم شانه حوا»، «روی خط صفر»، «روز سوم»، «آن‌که دریا می‌رود»، «مثل یک قصه»، «به نام پدر»، «شب آفتابی»، «عروس آتش»، «تکیه بر باد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سلیمه رنگزن

«سلیمه رنگزن» در آثاری همچون «فیل های سفید»، «جنگ کودکانه»، «زیباشهر»، «ملاقات شیشه‌ای»، «مروارید»، «قصه عشق پدرم»، «عصر روز دهم»، «بی‌بی»، «زخم شانه حوا»، «روی خط صفر»، «روز سوم»، «آن‌که دریا می‌رود»، «مثل یک قصه»، «به نام پدر»، «شب آفتابی»، «عروس آتش»، «تکیه بر باد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز سلیمه رنگزن
جوایز سلیمه رنگزن
جوایز سلیمه رنگزن
سلیمه رنگزن در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سلیمه رنگزن

آخرین مشارکت های کاربران