بیوگرافی کامل رضا خیاطی

متن کامل بیوگرافی رضا خیاطی

«رضا خیاطی» در آثاری همچون «آن سوی رودخانه»، «دریاچه ارواح»، «دنیای گمشده»، «دو کیلومتر به کردان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا خیاطی

«رضا خیاطی» در آثاری همچون «آن سوی رودخانه»، «دریاچه ارواح»، «دنیای گمشده»، «دو کیلومتر به کردان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
پس از تولید (فنی)
0.0
1397
0.0
1397
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا خیاطی