بیوگرافی کامل ابراهیم شجاعی

متن کامل بیوگرافی ابراهیم شجاعی

«ابراهیم شجاعی» در آثاری همچون «بازنشسته ها»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «تردید»، «یوسف پیامبر»، «دیوار»، «دایناسور»، «ترش و شیرین»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «نوروز»، «غزال»، «هنرپیشه»، «ساده لوح»، «آتش پنهان»، «دزد عروسکها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم شجاعی

«ابراهیم شجاعی» در آثاری همچون «بازنشسته ها»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «تردید»، «یوسف پیامبر»، «دیوار»، «دایناسور»، «ترش و شیرین»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «نوروز»، «غزال»، «هنرپیشه»، «ساده لوح»، «آتش پنهان»، «دزد عروسکها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم شجاعی