بیوگرافی کامل غیب‌علی آرمیون

متن کامل بیوگرافی غیب‌علی آرمیون

«غیب‌علی آرمیون» در آثاری همچون «قرنطینه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غیب‌علی آرمیون

«غیب‌علی آرمیون» در آثاری همچون «قرنطینه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غیب‌علی آرمیون

آخرین مشارکت های کاربران