بیوگرافی کامل فرشید صمدی‌پور

متن کامل بیوگرافی فرشید صمدی‌پور

«فرشید صمدی‌پور» در آثاری همچون «ایراندخت»، «بانوی عمارت»، «نزدیکی‌های بهشت»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «برادر»، «معمای شاه»، «شهرزاد»، «علفزار»، «راه آبی ابریشم»، «پرچم های قلعه کاوه»، «شب دهم»، «پهلوانان نمی‌میرند» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرشید صمدی‌پور

«فرشید صمدی‌پور» در آثاری همچون «ایراندخت»، «بانوی عمارت»، «نزدیکی‌های بهشت»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «برادر»، «معمای شاه»، «شهرزاد»، «علفزار»، «راه آبی ابریشم»، «پرچم های قلعه کاوه»، «شب دهم»، «پهلوانان نمی‌میرند» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرشید صمدی‌پور

آخرین مشارکت های کاربران