بیوگرافی کامل ادموند آنمیان

متن کامل بیوگرافی ادموند آنمیان

«ادموند آنمیان» در آثاری همچون «هفت و پنج دقیقه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ادموند آنمیان

«ادموند آنمیان» در آثاری همچون «هفت و پنج دقیقه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ادموند آنمیان

آخرین مشارکت های کاربران