بیوگرافی کامل سپیده آتشین

متن کامل بیوگرافی سپیده آتشین

«سپیده آتشین» در آثاری همچون «احضار»، «شبکه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سپیده آتشین

«سپیده آتشین» در آثاری همچون «احضار»، «شبکه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1394
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سپیده آتشین