بیوگرافی کامل سحر عبدالهی

متن کامل بیوگرافی سحر عبدالهی

«سحر عبدالهی» در آثاری همچون «سرزمین آبی»، «نفوذ»، «شیفتگی»، «فصل فراموشی فریبا»، «چهل سالگی»، «کیمیا و خاک»، «مبارک»، «شرفناز» به عنوان «بازیگر»، «طراح لباس»، «منشی صحنه»، «دستیار لباس»، «طراحی لباس عروسکها» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سحر عبدالهی

«سحر عبدالهی» در آثاری همچون «سرزمین آبی»، «نفوذ»، «شیفتگی»، «فصل فراموشی فریبا»، «چهل سالگی»، «کیمیا و خاک»، «مبارک»، «شرفناز» به عنوان «بازیگر»، «طراح لباس»، «منشی صحنه»، «دستیار لباس»، «طراحی لباس عروسکها» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
پیش‌تولید
7.1
1396
7.0
1392
7.0
1392
6.9
1388
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سحر عبدالهی

آخرین مشارکت های کاربران