بیوگرافی کامل ندا دسترنجی

متن کامل بیوگرافی ندا دسترنجی

«ندا دسترنجی» در آثاری همچون «همیشه پای یک زن در میان است!» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ندا دسترنجی

«ندا دسترنجی» در آثاری همچون «همیشه پای یک زن در میان است!» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.7
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ندا دسترنجی

آخرین مشارکت های کاربران