بیوگرافی کامل اسماعیل شرعی

متن کامل بیوگرافی اسماعیل شرعی

«اسماعیل شرعی» در آثاری همچون «تهران 1500» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسماعیل شرعی

«اسماعیل شرعی» در آثاری همچون «تهران 1500» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسماعیل شرعی

آخرین مشارکت های کاربران