بیوگرافی کامل حسین رفیعی

متن کامل بیوگرافی حسین رفیعی

«حسین رفیعی» در آثاری همچون «محرمانه»، «رفیق فابریک»، «شیر و عسل»، «افقی رو به بالا»، «کمکم کن»، «عاشق فقیر»، «ساعت خوش»، «سرب»، «نوبر اصفهان»، «صفرعلی»، «همه گناهکاریم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین رفیعی

«حسین رفیعی» در آثاری همچون «محرمانه»، «رفیق فابریک»، «شیر و عسل»، «افقی رو به بالا»، «کمکم کن»، «عاشق فقیر»، «ساعت خوش»، «سرب»، «نوبر اصفهان»، «صفرعلی»، «همه گناهکاریم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین رفیعی