بیوگرافی کامل ایرج میرزایی

متن کامل بیوگرافی ایرج میرزایی

«ایرج میرزایی» در آثاری همچون «عطر شیرین عطر تلخ»، «شهرآشوب»، «بوی گل سرخ»، «فرار بزرگ»، «حماسه 2519» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ایرج میرزایی

«ایرج میرزایی» در آثاری همچون «عطر شیرین عطر تلخ»، «شهرآشوب»، «بوی گل سرخ»، «فرار بزرگ»، «حماسه 2519» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1394
7.0
1384
7.0
1380
7.0
1376
0.0
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ایرج میرزایی

آخرین مشارکت های کاربران