بیوگرافی کامل بهروز صحت

متن کامل بیوگرافی بهروز صحت

«بهروز صحت» در آثاری همچون «کنار تو میخندم»، «قلاده های طلا»، «گیرنده»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «شبکه»، «آقای هفت رنگ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهروز صحت

«بهروز صحت» در آثاری همچون «کنار تو میخندم»، «قلاده های طلا»، «گیرنده»، «زندگی خصوصی آقا و خانم م ی م»، «شبکه»، «آقای هفت رنگ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهروز صحت