بیوگرافی کامل مجتبی امدادی

متن کامل بیوگرافی مجتبی امدادی

«مجتبی امدادی» در آثاری همچون «ارتباط خانوادگی»، «شوریده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجتبی امدادی

«مجتبی امدادی» در آثاری همچون «ارتباط خانوادگی»، «شوریده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجتبی امدادی

آخرین مشارکت های کاربران