بیوگرافی کامل هاشم چاوشی

متن کامل بیوگرافی هاشم چاوشی

«هاشم چاوشی» در آثاری همچون «سن سیز»، «ترنم زندگی»، «سارای» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هاشم چاوشی

«هاشم چاوشی» در آثاری همچون «سن سیز»، «ترنم زندگی»، «سارای» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1392
0.0
1384
7.2
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هاشم چاوشی