بیوگرافی کامل آرش پورمحمد

متن کامل بیوگرافی آرش پورمحمد

«آرش پورمحمد» در آثاری همچون «در شهر خبری نیست، هست!»، «خیلی دور، خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آرش پورمحمد

«آرش پورمحمد» در آثاری همچون «در شهر خبری نیست، هست!»، «خیلی دور، خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1386
6.9
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرش پورمحمد

آخرین مشارکت های کاربران