بیوگرافی کامل فرزاد شمس

متن کامل بیوگرافی فرزاد شمس

«فرزاد شمس» در آثاری همچون «رئیس»، «سربازهای جمعه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرزاد شمس

«فرزاد شمس» در آثاری همچون «رئیس»، «سربازهای جمعه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
1385
6.9
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرزاد شمس