بیوگرافی کامل پرویز دوایی

متن کامل بیوگرافی پرویز دوایی

«پرویز دوایی» در آثاری همچون «پسر شرقی»، «لباسی برای عروسی»، «هنگامه» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پرویز دوایی

«پرویز دوایی» در آثاری همچون «پسر شرقی»، «لباسی برای عروسی»، «هنگامه» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1347
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پرویز دوایی

آخرین مشارکت های کاربران