بیوگرافی کامل عبدالحمید زیانی

متن کامل بیوگرافی عبدالحمید زیانی

«عبدالحمید زیانی» در آثاری همچون «یک اتفاق ساده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالحمید زیانی

«عبدالحمید زیانی» در آثاری همچون «یک اتفاق ساده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.7
1352
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالحمید زیانی

آخرین مشارکت های کاربران