بیوگرافی کامل بهرام عیسگلدی

متن کامل بیوگرافی بهرام عیسگلدی

«بهرام عیسگلدی» در آثاری همچون «یک اتفاق ساده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهرام عیسگلدی

«بهرام عیسگلدی» در آثاری همچون «یک اتفاق ساده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.7
1352
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهرام عیسگلدی

آخرین مشارکت های کاربران