بیوگرافی کامل خسرو گلستانی

متن کامل بیوگرافی خسرو گلستانی

«خسرو گلستانی» در آثاری همچون «کیفر»، «زنجیری»، «بلوچ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خسرو گلستانی

«خسرو گلستانی» در آثاری همچون «کیفر»، «زنجیری»، «بلوچ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
0.0
1352
7.2
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خسرو گلستانی

آخرین مشارکت های کاربران