متن کامل بیوگرافی منصوره بسمل

«منصوره بسمل» در آثاری همچون «پدر آن دیگری»، «یک روز طولانی»، «تعطیلات رویایی»، «روسی»، «بهت»، «آسمان هوای باران دارد»، «دشمن زن»، «شنل»، «طاقباز»، «اسرافیل»، «هفت معکوس»، «در میان دیوارها»، «پناه»، «ترومای سرخ»، «فصل نرگس»، «باغ های زردآلو»، «نمی‌خواهم زنده بمانم» به عنوان «روابط عمومی»، «مشاور رسانه‌ای» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منصوره بسمل

«منصوره بسمل» در آثاری همچون «پدر آن دیگری»، «یک روز طولانی»، «تعطیلات رویایی»، «روسی»، «بهت»، «آسمان هوای باران دارد»، «دشمن زن»، «شنل»، «طاقباز»، «اسرافیل»، «هفت معکوس»، «در میان دیوارها»، «پناه»، «ترومای سرخ»، «فصل نرگس»، «باغ های زردآلو»، «نمی‌خواهم زنده بمانم» به عنوان «روابط عمومی»، «مشاور رسانه‌ای» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منصوره بسمل

آخرین مشارکت های کاربران