بیوگرافی کامل امیرعلی محمودی

متن کامل بیوگرافی امیرعلی محمودی

«امیرعلی محمودی» در آثاری همچون «23 نفر»، «لازانیا»، «بیست و یک روز بعد»، «پدر آن دیگری»، «کفش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرعلی محمودی

«امیرعلی محمودی» در آثاری همچون «23 نفر»، «لازانیا»، «بیست و یک روز بعد»، «پدر آن دیگری»، «کفش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1397
6.8
1396
6.9
1395
6.9
1393
0.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرعلی محمودی

آخرین مشارکت های کاربران