بیوگرافی کامل سمیه برجی

متن کامل بیوگرافی سمیه برجی

«سمیه برجی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «شهرزاد»، «دو 2»، «زن.مرد.زندگی...» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سمیه برجی

«سمیه برجی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «شهرزاد»، «دو 2»، «زن.مرد.زندگی...» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.5
1395
7.1
1393
7.0
1392
7.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سمیه برجی