بیوگرافی کامل پندار اکبری

متن کامل بیوگرافی پندار اکبری

«پندار اکبری» در آثاری همچون «دپوتات»، «گاندو»، «ستارخان»، «ایراندخت»، «مسئله مهین، مشکل ملیحه»، «چند پاره از داستان اسماعیل»، «معراجی‌ها»، «معراجی ها»، «نفوذ»، «سراب»، «پنجمین خورشید»، «طفلان مسلم»، «جاده فرعی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پندار اکبری

«پندار اکبری» در آثاری همچون «دپوتات»، «گاندو»، «ستارخان»، «ایراندخت»، «مسئله مهین، مشکل ملیحه»، «چند پاره از داستان اسماعیل»، «معراجی‌ها»، «معراجی ها»، «نفوذ»، «سراب»، «پنجمین خورشید»، «طفلان مسلم»، «جاده فرعی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پندار اکبری

آخرین مشارکت های کاربران