بیوگرافی کامل سعید دلاوری

متولد: 25 شهریور 1369

متن کامل بیوگرافی سعید دلاوری

«سعید دلاوری» در آثاری همچون «آقای الف»، «رویان»، «آنها باز می‌گردند»، «فرشته ها تنها پرواز می کنند»، «کاتیوشا»، «هفت معکوس»، «یادم تو رو فراموش»، «صندوق»، «پارادایس»، «بین خودمون بمونه»، «نقش نگار»، «پاشنه بلند»، «نسیم مهر» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «جانشین تهیه‌کننده»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید دلاوری

«سعید دلاوری» در آثاری همچون «آقای الف»، «رویان»، «آنها باز می‌گردند»، «فرشته ها تنها پرواز می کنند»، «کاتیوشا»، «هفت معکوس»، «یادم تو رو فراموش»، «صندوق»، «پارادایس»، «بین خودمون بمونه»، «نقش نگار»، «پاشنه بلند»، «نسیم مهر» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «جانشین تهیه‌کننده»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
0.0
1395
7.1
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1396
7.1
1395
6.7
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1393
7.2
1393
6.9
1392
0.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید دلاوری

آخرین مشارکت های کاربران