بیوگرافی کامل مالک سراج

متن کامل بیوگرافی مالک سراج

«مالک سراج» در آثاری همچون «آسانسور»، «راه و بیراه»، «مینو»، «سرو زیر آب»، «زیباشهر»، «ماهورا»، «اروند»، «کیمیا»، «جیوه»، «بال‌های خیس»، «ملکه»، «پرانتز باز»، «کودک و فرشته»، «زمین آسمانی»، «در میان ابرها»، «زخم شانه حوا»، «روز سوم»، «به کبودی یاس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صدابردار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مالک سراج

«مالک سراج» در آثاری همچون «آسانسور»، «راه و بیراه»، «مینو»، «سرو زیر آب»، «زیباشهر»، «ماهورا»، «اروند»، «کیمیا»، «جیوه»، «بال‌های خیس»، «ملکه»، «پرانتز باز»، «کودک و فرشته»، «زمین آسمانی»، «در میان ابرها»، «زخم شانه حوا»، «روز سوم»، «به کبودی یاس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صدابردار» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مالک سراج