بیوگرافی کامل امیرمهدی خاتمی

متن کامل بیوگرافی امیرمهدی خاتمی

«امیرمهدی خاتمی» در آثاری همچون «در مدت معلوم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرمهدی خاتمی

«امیرمهدی خاتمی» در آثاری همچون «در مدت معلوم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرمهدی خاتمی

آخرین مشارکت های کاربران