بیوگرافی کامل سعید خارکش

متن کامل بیوگرافی سعید خارکش

«سعید خارکش» در آثاری همچون «سفره ایرانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید خارکش

«سعید خارکش» در آثاری همچون «سفره ایرانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1379
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید خارکش