بیوگرافی کامل فرشته مدنی

متن کامل بیوگرافی فرشته مدنی

«فرشته مدنی» در آثاری همچون «عروس فراری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرشته مدنی

«فرشته مدنی» در آثاری همچون «عروس فراری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرشته مدنی