بیوگرافی کامل وحید شیخ‌زاده

متن کامل بیوگرافی وحید شیخ‌زاده

«وحید شیخ‌زاده» در آثاری همچون «دنیای گمشده»، «بهترین سال‌های زندگی ما»، «آرینا»، «راه و بیراه»، «پرستاران»، «عشق خاموش»، «دربند اروند»، «آینه درون»، «نیلی تر از مهتاب»، «ابابیل»، «پنجشنبه شب»، «پادزهر» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی وحید شیخ‌زاده

«وحید شیخ‌زاده» در آثاری همچون «دنیای گمشده»، «بهترین سال‌های زندگی ما»، «آرینا»، «راه و بیراه»، «پرستاران»، «عشق خاموش»، «دربند اروند»، «آینه درون»، «نیلی تر از مهتاب»، «ابابیل»، «پنجشنبه شب»، «پادزهر» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های وحید شیخ‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران