بیوگرافی کامل علی‌اصغر عشوری

متن کامل بیوگرافی علی‌اصغر عشوری

«علی‌اصغر عشوری» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌اصغر عشوری

«علی‌اصغر عشوری» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌اصغر عشوری

آخرین مشارکت های کاربران