بیوگرافی کامل عبدالحسین فرهنگ

متن کامل بیوگرافی عبدالحسین فرهنگ

«عبدالحسین فرهنگ» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالحسین فرهنگ

«عبدالحسین فرهنگ» در آثاری همچون «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالحسین فرهنگ

آخرین مشارکت های کاربران