بیوگرافی کامل فریدون مستوفی

متن کامل بیوگرافی فریدون مستوفی

«فریدون مستوفی» در آثاری همچون «آتش پنهان»، «ردپایی بر شن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریدون مستوفی

«فریدون مستوفی» در آثاری همچون «آتش پنهان»، «ردپایی بر شن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
7.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریدون مستوفی

آخرین مشارکت های کاربران